Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Zorg & wonen

Zorg voor elkaar!

Bij De Brug willen we mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten leven en wonen. Wij stemmen onze zorg- en dienstverlening daarom geheel af op de vraag van u, onze cliënt. We hebben een open opnamebeleid. Dit houdt in dat onze huizen open staan voor iedere zorgvrager, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, religie, afkomst of seksuele geaardheid.

In onze zorgvisie gaan wij uit van optimaal wonen, zorg en welzijn voor u. Voor ons beleid betekent dit onder meer dat we uw wensen en zorgbehoefte centraal zetten en u stimuleren om de mogelijkheden die u heeft te gebruiken. Hierdoor zijn we in staat een frisse, bewonersgerichte aanpak te realiseren. In de praktijk betekent dit dat u zelf richting en sturing geeft aan het zorgproces. Het zorgteam adviseert en ondersteunt daarbij. Uitgangspunt is dat wat u nog zelf kan of wil doen, ook door u gedaan wordt. Dit wordt, in onderling overleg, vastgelegd in een individueel leefplan.

De Brug kan u, afhankelijk van uw -indicatie, verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, dagactiviteiten, speciale zorg, wijkzorg of hulp in de huishouding bieden.