Laatste nieuws

 
Contact

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Kwaliteit

Personeelssamenstelling De Brug

Hier vindt u informatie over de personeelssamenstelling van De Brug.

 

Kwaliteit

Transparantie is een van de kernwaarden van ISZ De Brug. Dit geldt ook voor de evaluatie van de cliëntervaringen. Eens in de twee jaar laat ISZ De Brug door Facit de cliëntervaringen onderzoeken door middel van de CQ index. Hieronder vindt u de uitslagen van deze onderzoeken, uitgevoerd in het voorjaar van 2015. De uitslagen worden vergeleken met andere zorgaanbieders met cliënten met vergelijkbare zorgzwaarte. Naar aanleiding van de uitslag wordt in afstemming met de Cliëntenraden, in het najaar van 2015 een verbeterplan opgesteld dat in 2016 wordt uitgevoerd. Zodra dit plan er is, vindt u het ook hieronder.

In 2015 zijn er ook verschillende bezoeken geweest van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), op het gebied van Hygiëne en Infectiepreventie en door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) op het gebied van arbeidsomstandigheden. De rapportage van deze bezoeken vindt u hieronder.

Als u vragen heeft voor wat betreft de uitslagen (inhoudelijk of over hoe de getoonde gegevens te interpreteren), kunt u per mail contact opnemen met Marion Bergema, beleidsmedewerker (m.bergema@iszdebrug.nl).

 

Rapport van het hertoetsbezoek 2 april 2015, Nassau Odijkchof

Rapport Inspectiebezoek 7 april 2015, Sparrenheide

Arbeidsinspectie voorjaar 2015

Facit CQI-rapportage 2015 PG ISZ De Brug-Nassau Odijkchof

Facit CQI-rapportage 2015 PG ISZ De Brug-Rehoboth

Facit CQI-rapportage 2015 Zorg Thuis ISZ De Brug

Facit CQI-rapportage 2015 PG ISZ De Brug-Sparrenheide

Facit CQI-rapportage 2015 SOM ISZ De Brug-Sparrenheide