Laatste nieuws

 
Contact

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Veranderingen in de zorg

 

Veranderingen in de zorg

De zorg in Nederland is in beweging. Dat zal u niet ontgaan zijn. De door de overheid ingezette veranderingen zijn nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Meer dan voorheen wordt er met u gekeken wat u zelf kunt en wat u met hulp uit uw omgeving, zoals familie en vrienden, kunt organiseren. Passende zorg is er voor mensen die het alleen met deze hulp niet reden. ISZ De Brug levert deze zorg aan ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

 

Wat verandert er ?

Vanaf 1 januari 2015 gaan er meer taken en verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten en de zorgverzekeraars. Op dit moment wordt de langdurige zorg voor het grootste deel betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit gaat veranderen. De zorg die ISZ De Brug biedt wordt straks ondergebracht in drie wetten waar drie verschillende partijen verantwoordelijk voor zijn.      

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): deze wet regelt de lichtere zorg & ondersteuning. De gemeente wordt verantwoordelijk voor:        

  • (dag)opvang       
  • ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie       
  •  huishoudelijke zorg (dit viel al onder de gemeente)

Zorgverzekeringswet (ZVW):  uw zorgverzekeraar is uw aanspreekpunt voor:         

  • verpleging en verzorging thuis         
  • revalidatie         
  • palliatieve zorg aan huis

Wet Langdurige Zorg (WLZ): hieronder valt de zware en intensieve zorg (verpleeghuiszorg). De verantwoordelijkheid ligt bij de Rijksoverheid.

Veranderingen huishoudelijke zorg

 

In 2015 zal de gemeente moeten bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft  gekozen voor een zogenaamde ‘zachte landing.’ Dit houdt in dat zij de bezuiniging spreidt over 2015 en 2106  met een korting/bezuiniging van 30% per jaar. Meer dan voorheen wordt door de gemeente met u gekeken wat u zelf kunt en wat u met hulp uit uw omgeving, zoals familie, vrienden en mensen uit de buurt kunt organiseren. 

Herindicatie

Bijna iedereen met een indicatie voor huishoudelijke hulp zal in 2015 een herindicatie krijgen. Dit betekent dat er opnieuw gekeken zal worden op hoeveel uren huishoudelijke hulp u recht heeft. Alleen de cliënten met een Klasse 1 (dit is gelijk aan of minder dan 2 uur hulp per week) zullen niet opnieuw geïndiceerd worden.Wel geldt voor iedereen die een herindicatie krijgt dat u gebruik mag maken van een overgangsperiode van 3 maanden. Dit betekent dat zodra u een herindicatie heeft ontvangen u nog 3 maanden hulp ontvangt volgens uw oude indicatie en dat na 3 maanden uw nieuwe indicatie in zal gaan. U kunt een herindicatie verwachten in de eerste 3-4 maanden van het nieuwe jaar. De gemeente zal contact met u opnemen.

Klik hier voor meer informatie over Huishoudelijke Zorg.

 

 

 

Overgangsregeling

2015 is een overgangsjaar. Er zijn speciale regels om de overgang van AWBZ naar gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat de overgangsregeling precies inhoudt en voor wie deze geldt, kunt u onder andere vinden op de websites van de Rijksoverheid.

 

 

De zorg die past in uw leven

In onze missie stellen wij voorop dat we voor elkaar zorgen en dat elke bewoner en cliënt zich thuis en veilig voelt bij ons. Dat is en blijft onze beweegreden. Of u nu of in de toekomst zorg thuis nodig heeft of een (tijdelijk) verblijf in één van onze locaties. Wij adviseren en ondersteunen u om de zorg te leveren die past in uw leven. Zorg voor elkaar! Nu en in de toekomst. Klik hier voor meer informatie.

 

Meer informatie en websites

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Informatie over de veranderingen in de zorg en hoe de gemeente dit organiseert
Samen op de Heuvelrug
Website met informatie voor inwoners en zorgprofessionals
Gemeente Zeist
Informatie over de veranderingen in de zorg en hoe de gemeente dit organiseert
Hoe verandert mijn zorg
Een overzicht van alle veranderingen en veel gestelde vragen en antwoorden
Keuzegids zorgverzekering 2015

 

 

 

Heeft u vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u de veranderingen in de zorg ingewikkeld vindt en dat u zich zorgen maakt. Heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met ons Servicebureau. Zij helpen u graag verder. U kunt hen bereiken op: 0343 555 555, service@iszdebrug.nl

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wat houden de veranderingen in de langdurige zorg in?
Het wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt is dat mensen eerst gebruik maken van hulp uit hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren). Als dat niet voldoende of niet beschikbaar is, kan de gemeente (dagopvang, huishoudelijke ondersteuning) of zorgverzekering (verpleging of verzorging thuis) ondersteuning bieden. Heeft iemand blijvend behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg? Dan heeft deze persoon recht op zorg in een zorginstelling.
Per wanneer gaan de veranderingen in?
De veranderingen gaan in per 1 januari 2015. Dat is nu definitief. Het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ vervangt is eind september door de Tweede Kamer goedgekeurd en eind november ook door de Eerste Kamer.
Waarom zijn de hervormingen in de langdurige zorg nodig?
Het huidige systeem van langdurige zorg in Nederland is 50 jaar geleden bedacht. Mensen worden steeds ouder, waardoor de zorgkosten almaar stijgen. Zonder maatregelen wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. Daarom is het nodig om de zorg anders en goedkoper te organiseren. Ook willen steeds meer ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Het ministerie van VWS heeft folders gemaakt. Waar vind ik deze?
Hieronder vindt u de links naar deze folders. Een papieren versie van de folder 'De Zorg verandert' kunt u ook aanvragen bij ons Servicebureau. 

Folder 'De Zorg verandert'

Folder 'Ik woon in een zorginstelling. Wat verandert er voor mij in 2015?'

Folder 'Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis. Wat verandert er voor mij in 2015?'