Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Archief: Pilot Wijkzorgteam Utrechtse Heuvelrug

Maandag 3 december 2012

Donderdag 29 november ondertekenden 14 zorgorganisaties uit de Utrechtse Heuvelrug, waaronder ISZ De Brug,  een samenwerkingsovereenkomst voor de pilot Wijkzorgteam. Aanleiding is de overheveling van extramurale begeleiding vanuit AWBZ naar WMO.

In de pilot brengen zorgaanbieders met een groepje bestaande cliënten opnieuw de zorg-/hulpvraag in kaart. Zodat we zicht krijgen op wat de cliënt zelf kan, waar zijn sociale netwerk hem bij kan helpen en waarvoor professionele hulp nodig is. De maatschappelijk werkers van De Brug krijgen hiervoor een training. De gemeente Utrechte Heuvelrug maakte voor deze pilot gelden vrij.

Ondertekening pilot wijkzorgteam