Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Onderdeel van Stichting De Opbouw

Sinds november 2009 is Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen (ISZ) De Brug onderdeel van Stichting De Opbouw. Juridisch gezien is ISZ De Brug een zelfstandige stichting. Organisatorisch behoren we binnen De Opbouw tot het consortium Verpleging en Verzorging. Dit consortium vormen we samen met De Bilthuysen in Bilthoven, Birkhoven Zorggoed in Amersfoort en Zorgpalet Baarn-Soest in Soest.

Wie is De Opbouw?
Stichting De Opbouw is een landelijke stichting, die zich richt op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. Het Bestuursbureau/Kenniscentrum is gevestigd in Utrecht. De Opbouw is een instelling op algemene grondslag; waarbinnen ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen. Het werkgebied van De Opbouw beslaat op dit moment de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. (Zie ook: www.opbouw.nl)

Logo De OpbouwDoor het samengaan met Stichting de Opbouw kunnen we verder op de ingeslagen weg van innovatie en inhoudelijke verbetering. Door de bundeling van kennis en kracht profileren we ons op de lokale zorgmarkt. De fusie met De Opbouw maakt het mogelijk om zelfstandig te blijven opereren en te profiteren van de schaalvoordelen die de fusie biedt.

 

Klokkenluidersregeling
Sinds 1 januari 2010 is voor alle brancheorganisaties in de zorg een zorgbrede governancecode van kracht. Deze regelt dat De Opbouw aanspreekbaar is op meldingen van vermoedens van onrechtmatigheden. Klik hier voor de klokkenluidersregeling