Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Ook De Brug tekent convenant tegen snel oplopende arbeidsmarkttekorten

Donderdag 29 juni 2017

Dertig zorg- en onderwijsorganisaties uit de regio Utrecht hebben op 28 juni hun handtekening gezet onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Met dit convenant slaan ziekenhuizen, VVT-organisaties, eerstelijnsorganisaties en onderwijsinstellingen de handen ineen. Met elkaar willen zij er voor zorgen dat er voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel op de arbeidsmarkt komt, waarmee de snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerde) verpleegkundige beroepen worden ondervangen. Ook De Brug heeft dit convenant getekend en vind het belangrijk gezamenlijk in te zetten op voldoende personeel waardoor kwaliteit en continuïteit van zorg worden geborgd.

In het persbericht dat SamUZ, een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg, heeft uitgestuurd, wordt ingegaan op de problematiek rondom de tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht:

Samen staan we voor de beste zorg in de regio
Recentelijke landelijke en regionale rapporten voorzien snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerd) verpleegkundige beroepen. Tegelijkertijd staat de zorgsector voor forse vernieuwingsopgaven die nadrukkelijk doorwerken in de gevraagde kwalificaties van zorgprofessionals. Deze ontwikkelingen doen zich voor in zowel de intramurale als de extramurale verpleging en zorg. Door het convenant wordt deze gedeelde zorg omgezet in gebundelde kracht. Het is van groot belang dat zorgorganisaties en onderwijs de handen ineenslaan op het gebied van capaciteitsplanning, opleidingscapaciteit, monitoring en arbeidsmarktcommunicatie.

Daadkracht
De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht tot 2020 kunnen voor HBO verpleegkundigen oplopen tot 663, voor MBO verpleegkundigen tot 450 en voor MBO verzorgende functies tot 130. Voor gespecialiseerd verpleegkundigen is tot 2020 naar verwachting jaarlijks een instroom van 252 leerlingen in de opleidingen nodig om tekorten te voorkomen. Afgezet tegen de huidige instroom betekent dat meer dan een verdubbeling van de huidige leerlingaantallen. Hogeschool Utrecht reageert op deze schrijnende tekorten door met ingang van komend schooljaar de numerus fixus voor de opleiding HBO verpleegkunde te laten vervallen. Daar waar er vorig jaar 350 studenten gestart zijn, is de verwachting dat er dit jaar 895 studenten starten met de opleiding. Tegenover een dergelijk goed bericht staat dat er onder andere veel meer stageplaatsen nodig zijn om verpleegkundigen in spé goede praktijkervaring op te laten doen. SamUZ projectleider Annelies Mulder: ´Door de samenwerking vanuit SamUZ is er veel slagkracht om dergelijke processen op elkaar aan te laten sluiten. Dat is exact wat deze samenwerking uniek maakt.´

 

Het convenant wordt getekend door:
Accolade Zorg, Allerzorg, St Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek, Zorgspectrum.