Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Ontmoetingscentrum De Vijver

 

Ontmoetingscentrum De Vijver is de plek waar gastvrijheid, vriendelijkheid en zorgzaamheid voorop staan. Wij bieden in het centrum een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dag bestaat uit een gevarieerd activiteitenprogramma, waar beweging een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Ook worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd. Tijd en aandacht voor ontmoeting staan elke dag centraal. 

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen individuele ondersteuning en er zijn groepsgesprekken en lezingen. Hierdoor ondervindt de mantelzorger praktische en emotionele steun, waardoor de naaste met dementie langer thuis kan blijven wonen.

Twee groepen

In het centrum zijn twee huiskamers waar activiteiten plaats vinden die passen bij wat de bezoeker kan en waar men plezier aan beleeft. Elke dag zijn er vaste onderdelen zoals bewegen, wandelen, geheugentraining, groepsgesprekken en creatieve activiteiten gericht op kunst en cultuur. De bezoekers zijn ingedeeld in twee groepen; ‘De Vijver 1’ en ‘De Vijver 2’. In de eerste groep zijn de activiteiten sterk gericht op verwerken van de diagnose en het omgaan met de beperkingen. In de tweede groep komen mensen die iets verder in het dementie proces zijn. Hier zijn de onderlinge contacten, samen bezig zijn, prettige ervaringen en comfort belangrijk. Bezoekers kunnen die activiteiten ondernemen die passen bij hun wens en niveau. Naast het programma van de groep worden er ook gezamenlijke activiteiten ondernomen.  

Activiteiten en programma

Klik hier voor meer informatie over activiteiten en het programma.

DemenTalent

Ontmoetingscentrum De Vijver is gestart met het project 'DementTalent'; mensen met dementie nemen als vrijwilliger actief deel in de samenleving, op basis van hun interesses en vaardigheden. Om op deze manier mensen met dementie het gevoel terug te geven dat zij nuttig zijn en een bijdrage kunnen leveren, dat zij weer plezier kunnen beleven aan activiteiten en het bevorderen van sociaal contact. Meer informatie: www.iszdebrug.nl/dementalent  

Adres en openingstijden

Gebouw De Vijver
Vijverlaan 10
3971 HK Driebergen

Groep ‘De Vijver 1’: maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur
Groep ‘De Vijver 2’: dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 16.00 uur

Vervoer

Mocht het voor de bezoeker niet mogelijk zijn om zelfstandig naar het Ontmoetingscentrum te komen, dan kan er vervoer geregeld worden.

Aanmelden en/of meer informatie

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met de coördinator van het Ontmoetingscentrum. Telefonisch via 0343 555 401 of per e-mail OCdeVijver@iszdebrug.nl

Nieuwsbrief Ontmoetingscentrum De Vijver

Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws en een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd.

Nieuwsbrief eerste kwartaal 2017

Nieuwsbrief vierde kwartaal 2016

Nieuwsbrief derde kwartaal 2016

Nieuwsbrief tweede kwartaal 2016


Nieuwsbrief eerste kwartaal 2016

Digitale brochure

 

De digitale brochure kunt u hier downloaden. Een papieren versie kunt u aanvragen via ons Servicebureau, (0343) 555 555, service@iszdebrug.nl.   

Kosten

De kosten kunnen vergoed worden vanuit de AWBZ of in 2015 uit de WMO. Ook kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor uitstapjes en bijzondere activiteiten. Particulier deelnemen is ook mogelijk.

Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug

Ontmoetingscentrum De Vijver is een initiatief van het Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug. Dit is een samenwerkingsverband van diverse instellingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waaronder ISZ De Brug. Zij bieden samenhangende zorg aan mensen met dementie en hun familie van het begin tot in een later stadium.