Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Archief: Cursus 'Omgaan met ziekte van Parkinson' (PPEP)

Zaterdag 18 juni 2016
De Brug/SilverRade start in februari 2017 weer met het Patiënt en Partner Educatie Programma bij de ziekte van Parkinson. Deze cursus is bedoeld voor Parkinsonpatiënten en hun partners.

De ziekte van Parkinson is een chronische en langzaam progressieve aandoening die een leven drastisch verandert. De ziekte heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychische  en sociale gevolgen die zijn weerslag kennen op het leven van de patiënt, maar ook op die van de partner. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze ingrijpende gevolgen. Deze cursus is bedoeld om juist hier aandacht aan te besteden. Het doel is om middels het aanbieden van informatie en het aanreiken van praktische handvatten bij te dragen aan het verminderen van de psychische en sociale problemen van patiënt én partner en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deskundige begeleiding

De groepen worden deskundig begeleid door een psychologe en maatschappelijk werker (aangesloten bij ParkinsonNet) die goed bekend zijn met de ziekte van Parkinson en ervaren  in het geven van groepstrainingen.

Praktische informatie

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus in Driebergen in februari 2017. De exacte data en tijden worden nog vastgesteld. De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten en de kosten zijn 75 euro per persoon.

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie of om u aan te melden  kunt u terecht bij: Marjolein Winterman, ParkinsonNet GZ-psycholoog, M.Winterman@iszdebrug.nl 0343-555706 (medisch secretariaat)of Liesbeth Dolman, Maatschappelijk Werker, l.dolman@iszdebrug.nl, 0343 555 555.