Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Naastenparticipatie

Wat naasten kunnen betekenen

Familie, vrienden en kennissen van bewoners vormen een welkom en belangrijk onderdeel van de zorg. Een goede
samenwerking tussen professionals en naasten is dan ook onontbeerlijk. Daarom heeft ISZ De Brug beleid ontwikkeld voor naastenparticipatie. Zodat iedereen weet wat zijn rol is én op welke ondersteuning u als naaste kunt rekenen.

Wie zijn naasten?

De naasten van bewoners zijn de contactpersonen, familie, vrienden en kennissen. Mensen die de persoon goed kennen en betrokken willen blijven. Naastenparticipatie gaat verder dan mantelzorg, het betreft alle leden van het sociale netwerk. Zo behoudt de bewoner een volwaardige plek in zijn vertrouwde sociale omgeving.

Hoe werken we samen?

We gaan na wat de behoeften en mogelijkheden zijn. Van de cliënt, de naasten en de zorgmedewerkers. We maken
goede afspraken met elkaar over wie welke zorg verleent op welk moment.

Wat u kunt betekenen

Ondersteuning bij:

De maaltijden, aanschaf en verzorging kleding, invullen menulijsten, persoonlijke verzorging, administratie.

Eropuit
(Samen) boodschappen doen, uitstapjes, wandelen, naar het dorp.

Leefomgeving
koelkast en kasten opruimen, ramen zemen, planten verzorgen.

Meedoen met activiteiten
Zingen/muziek, voorlezen, spelletjes.

Contacten
Begeleiding bij arts/ziekenhuisbezoek, samen familie/vrienden bezoeken, digitaal via Familienet.

U kunt bij ISZ De Brug terecht voor:

 • Praktische steun zoals hulpmiddelen

 • Emotionele steun als respijtzorg en mantelzorgbijeenkomsten

 • Maatschappelijk werk

 • Geestelijk verzorger

 • Informatie over behandelingen en verloop.

 • Naasten kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende van de bewoner/cliënt.

  Meer informatie

  Beleid Naastenparticipatie (november 2015)

  Mantelzorgbeleid extramurale zorg ISZ De Brug
  Flyer: Blijf betrokken bij uw naaste (pdf, 2014)

   

   

  Participatie 'In Voor Mantelzorg'

  Sinds september 2014 participeert ISZ De Brug in het traject In Voor Mantelzorg. In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. Het programma sluit aan bij de motie van Van der Staaij c.s. waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning voor en samenwerking met mantelzorgers. Dat is nodig omdat de veranderingen in de zorg ook op mantelzorgers grote impact hebben. ISZ De Brug heeft al een start gemaakt met een naastenparticipatiebeleid. Het traject In Voor Mantelzorg biedt nieuwe inzichten en handvatten om volgende stappen te zetten in de waardevolle samenwerking met onze mantelzorgers. Meer informatie: www.invoormantelzorg.nl