Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Archief: Informatiebijeenkomst: ‘De kracht van herinneringen’- dinsdag 14 juni

Donderdag 9 juni 2016
Dinsdag 14 juni van 13.30 tot 15.30 uur vindt in Ontmoetingscentrum De Vijver een informatiebijeenkomst plaats. Het thema is ‘De kracht van herinneringen’ en wordt vorm gegeven door Annemarie Bolder.

Dementie heeft een grote invloed op relaties. De onderlinge band, het contact, de rolverdeling en de balans in de relatie kunnen sterk veranderen, wat zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger een moeilijk proces is. Annemarie Bolder geeft mantelzorgers en andere geïnteresseerden deze middag concrete handvatten om het contact met hun naaste met dementie beter te laten verlopen.

Bij mensen met dementie vallen veelal herinneringen uit het recente verleden het eerst weg; de informatie die het langst in het geheugen zit blijft het langst aanwezig. Zo kan het zijn dat een persoon niet meer weet wat hij gisteren gegeten heeft, maar nog wel weet waar hij vroeger met zijn ouders gewoond heeft. Het ophalen van herinneringen doet een beroep op hetgeen de persoon met dementie nog kan en weet. Het is voor mensen die voortdurend geconfronteerd worden met een afnemende geheugencapaciteit, een verademing om te ondervinden dat zij nog wel in staat zijn deze herinneringen op te halen. Annemarie Bolder is een erkende trainer van de cursus "De kracht van herinneringen". Zij vertegenwoordigt Nederland in het European Reminiscence Network.

Deze informatiebijeenkomst is gratis en is speciaal voor mantelzorgers en voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.  

Datum:                  dinsdag 14 juni
Tijd:                       13.30 – 15.30 uur
Locatie:                 Ontmoetingscentrum De Vijver, Vijverlaan 10, 3971 HK Driebergen    
Aanmelden:           telefonisch of per e-mail. (0343) 555401, OCdeVijver@iszdebrug.nl 

Meer informatie: www.iszdebrug.nl/ontmoetingscentrum