Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Archief: Cliënt staat bewezen centraal bij ISZ De Brug

Donderdag 20 september 2012

Ouderenzorgorganisatie ISZ De Brug viert op 1 oktober 2012 dat zij het HKZ keurmerk heeft behaald. Het HKZ Certificaat geeft aan dat De Brug goed is georganiseerd, de cliënt centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten levert en voldoet aan de kwaliteitseisen.

Het toetsingsbureau prees het teamwerk binnen De Brug. Zowel medewerkers, managers en cliëntenraad oefenen vanuit dezelfde waarden hun werk uit. Dit geeft aan dat de missie en visie van ISZ De Brug ‘Zorg voor elkaar en ‘Samen maken we het verschil’ in de praktijk gestalte krijgen.

Ook sprong de samenwerking met andere organisaties eruit. Zo is De Brug een van de initiatiefnemers voor het Netwerk Dementie Utrechtse Heuvelrug.  Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen hierdoor vanaf het begin tot en met de eventuele opname in een verpleeghuis ondersteuning. Dit verhoogt hun kwaliteit van leven.

Mentaal welbevinden

Daarnaast scoort De Brug goed op cliëntgerichtheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in het samen maken van een leefplan; medewerkers doen dit mét cliënten en familie. Ook het mentaal welbevinden van cliënten krijgt hoge prioriteit. ISZ De Brug heeft dan ook een eigen geestelijk verzorger in huis.

In 2015 vindt hercertificatie plaats. Tussentijds is er een toetsing. ISZ De Brug gaat door op de ingeslagen weg met het bieden van wonen, zorg en welzijn aan ouderen en revalidanten, uit Driebergen-Rijsenburg en de regio Utrechtse Heuvelrug.

HKZ keurmerk