Laatste nieuws

 
Contact

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Basiszorg en aanvullende diensten

 

Basiszorg

Sinds 1 januari 2015 is de zorg met verblijf vanuit de AWBZ ondergebracht in de Wet Langdurige Zorg (Wlz).Welke zorg en ondersteuning hoort tot de Wlz-aanspraak als u in een Wlz-instelling verblijft? Dit is niet veranderd ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2015. Voor een uitgebreide uitleg kunt u het WLZ-kompas raadplegen: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

ZZP’s

Met de invoering van de ZZP’s is duidelijk geworden hoeveel van welk soort zorg per cliënt met een bepaald zorgzwaartepakket besteed mag worden.
Informatie over de verschillende zorgzwaartepakketten (pdf) van het College voor Zorgverzekeringen.

Eigen bijdrage

Een cliënt die verblijft in een Wlz-instelling betaalt een door de overheid vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK.

Aanvullende diensten

Naast de basiszorg biedt ISZ De Brug optionele aanvullende diensten. Zoals wasservice, verstelservice, klussendienst, activiteiten. Hiervan kan een cliënt tegen bijbetaling gebruik maken. 
Overzicht en prijslijst aanvullende diensten (pdf).