Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Archief: Nieuwe zorg in huizen De Brug

Woensdag 17 juli 2013

Verzorgingshuiszorg is aan het verdwijnen. Dat betekent niet dat de zorg, de gebouwen of de zorgmedewerkers ook verdwijnen. Bij ISZ De Brug wordt de zorg anders van aard, krijgen gebouwen een andere functie en ontwikkelen medewerkers nieuwe vaardigheden.

De Brug wil in de verzorgingshuizen Sparrenheide en Rehoboth mensen huisvesten met behoefte aan veel of zwaardere zorg. Dit kan zowel op lichamelijk als psychogeriatrisch gebied zijn. Op locatie Nassau Odijckhof wordt dit al geboden. Aan mensen die tijdelijke opvang nodig hebben biedt De Brug respijtzorg. Zodat een mantelzorger tijd heeft om op te laden of eens op vakantie kan gaan.

De mensen die nu in Sparrenheide en Rehoboth wonen met een indicatie, houden recht op zorg en blijven zo lang mogelijk in hun appartement.

Zorg en service aan huis

Mensen met minder behoefte aan zorg kunnen thuis de behandeling en service krijgen die ze nodig hebben of wensen. Zoals wijkzorg, thuiszorg, behandelingen en diensten als alarmering, activiteiten en maaltijden. De Brug biedt dit en spitst het aanbod toe op de behoefte. In samenwerking met collega-organisaties. Zodat mensen in hun vertrouwde omgeving zo goed mogelijk kunnen leven en wonen.

Groot revalidatiecentrum

De revalidatie-afdeling op Sparrenheide blijft het adres voor mensen in Driebergen die willen revalideren na een ziekenhuisopname. De behandelaren zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en Parkinson. Daarnaast slaat De Brug de handen ineen met drie andere ouderenzorginstellingen van stichting De Opbouw De Bilthuysen, Birkhoven Zorggoed en Zorgpalet Baarn-Soest om te komen tot één Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland.