Laatste nieuws

 

Vragen

Informatie over zorg?

 

Servicebureau ISZ de Brug

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur 0343 555 555 of service@iszdebrug.nl

Erkend leerbedrijf

 

 

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

Algemene voorwaarden

Per 1 oktober 2018 zijn de algemene voorwaarden, die horen bij de zorgverleningsovereenkomst aangepast.
In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van u, als cliënt, en van De Brug, als zorgaanbieder, vastgelegd, wanneer u zorg ontvangt van De Brug. De aanpassing van de algemene voorwaarden komt voort uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De aanpassingen in de algemene voorwaarden beschrijven de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden? Dan kunt u hier de publieksfolder lezen, die door de ActiZ, de overkoepelende organisatie waarbij ook De Brug is aangesloten, beschikbaar is gesteld.

Hier kunt u de algemene voorwaarden lezen die bij de zorgverleningsovereenkomst horen van De Brug. 

In afstemming met de centrale cliëntenraad van De Brug zijn nieuwe Algemene Regels opgesteld die van toepassing zijn op onze cliënten met een BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)- indicatie. Hier kunt u de Algemene Regels lezen.

Bij de zorgverleningsovereenkomst ontvangt u ook een aanvullende module, waarin staat beschreven welke zorg u ontvangt van De Brug.

De verschillende modules vindt u hier: