Laatste nieuws

 
Contact

Contactgegevens

ISZ De Brug
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN
Driebergen- Rijsenburg

Tel: 0343 555 555
Email: info@iszdebrug.nl

HKZ ISO 9001 Erkend leerbedrijf Calibris

Ouderenzorg Utrecht

Activiteiten Ontmoetingscentrum De Vijver

Activiteiten Ontmoetingscentrum De Vijver

We inventariseren regelmatig welke behoefte bezoekers hebben wat betreft de activiteiten. Bezoekers sluiten aan bij die activiteit die past bij interesse en niveau.

Mantelzorgprogramma

Naast het dagactiviteitenprogramma voor de bezoekers is er ook een ondersteuningsprogramma voor de mantelzorgers. Om de maand wordt er een mantelzorggespreksgroep en een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is er ook persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

Agenda bijeenkomsten en activiteiten 2017

Elke woensdagmiddag vanaf 14.30 uur: Ontmoetingskoor De Vijver

Binnenkort is de agenda voor de 2e helft van 2017 bekend. Deze zal hier worden gepubliceerd.

Nieuwsbrief Ontmoetingscentrum De Vijver

Ieder kwartaal brengt Ontmoetingscentrum De Vijver een nieuwsbrief uit. Daarin houden wij u op de hoogte van leuke activiteiten, interessante bijeenkomsten en ontwikkelingen. De nieuwsbrief van het 1e kwartaal van 2018 kunt u hier vinden. 

Aanmelden voor een informatiebijeenkomst kan telefonisch of per e-mail. (0343) 555401, w.sturkenboom@iszdebrug.nl

Project DemenTalent in Ontmoetingscentrum De Vijver

Ontmoetingscentrum De Vijver is gestart met het project 'DemenTalent'; mensen met dementie nemen als vrijwilliger actief deel in de samenleving, op basis van hun interesses en vaardigheden. Om op deze manier mensen met dementie het gevoel terug te geven dat zij nuttig zijn en een bijdrage kunnen leveren, dat zij weer plezier kunnen beleven aan activiteiten en het bevorderen van sociaal contact.  Zie voor meer informatie het bericht van 5 april 2016.

Impressie van eerdere bijeenkomsten en activiteiten


Meer informatie?

Voor meer informatie over Ontmoetingscentrum De Vijver verwijzen we u graag naar: www.iszdebrug.nl/ontmoetingscentrum of neem contact op met ons Servicebureau.